Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skänninge landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skänninge landsbygd 979 18,8% 33,8% 25,3% 22,1% 9,3% 50,1% 49,9% 0,6% 1,0%
Summa 979 18,8% 33,8% 25,3% 22,1% 9,3% 50,1% 49,9% 0,6% 1,0%

http://www.val.se