Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla 1228 14,8% 29,4% 27,6% 28,2% 7,7% 52,5% 47,5% 0,2% 0,5%
Summa 1228 14,8% 29,4% 27,6% 28,2% 7,7% 52,5% 47,5% 0,2% 0,5%

http://www.val.se