Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mantorps centrum mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mantorps centrum mfl 1273 13,7% 34,0% 19,9% 32,4% 8,1% 47,4% 52,6%   0,5%
Summa 1273 13,7% 34,0% 19,9% 32,4% 8,1% 47,4% 52,6% 0,5%

http://www.val.se