Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsenhöga-Källeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenhöga-Källeryd 1059 19,7% 26,9% 29,2% 24,2% 9,3% 52,6% 47,4% 1,1% 1,1%
Summa 1059 19,7% 26,9% 29,2% 24,2% 9,3% 52,6% 47,4% 1,1% 1,1%

http://www.val.se