Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kävsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kävsjö 1474 15,9% 33,4% 26,6% 24,2% 7,8% 51,6% 48,4% 0,9% 1,4%
Summa 1474 15,9% 33,4% 26,6% 24,2% 7,8% 51,6% 48,4% 0,9% 1,4%

http://www.val.se