Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gnosjö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Norra 904 15,4% 32,5% 25,9% 26,2% 8,5% 51,9% 48,1% 0,4% 1,2%
Summa 904 15,4% 32,5% 25,9% 26,2% 8,5% 51,9% 48,1% 0,4% 1,2%

http://www.val.se