Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mullsjö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 3 934 16,0% 28,7% 29,4% 25,9% 7,3% 52,8% 47,2% 0,7% 1,2%
Summa 934 16,0% 28,7% 29,4% 25,9% 7,3% 52,8% 47,2% 0,7% 1,2%

http://www.val.se