Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mullsjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1444 15,1% 29,1% 19,1% 36,7% 7,1% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%
Summa 1444 15,1% 29,1% 19,1% 36,7% 7,1% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%

http://www.val.se