Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mullsjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 4 1499 15,8% 29,8% 20,8% 33,6% 7,5% 49,9% 50,1% 0,3% 0,5%
Summa 1499 15,8% 29,8% 20,8% 33,6% 7,5% 49,9% 50,1% 0,3% 0,5%

http://www.val.se