Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gunnarsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarsbo 1525 16,8% 32,1% 19,4% 31,7% 7,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,1%
Summa 1525 16,8% 32,1% 19,4% 31,7% 7,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,1%

http://www.val.se