Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Adolf-Brandstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Adolf-Brandstorp 1249 16,3% 32,0% 27,6% 24,0% 5,5% 50,8% 49,2% 0,2% 1,1%
Summa 1249 16,3% 32,0% 27,6% 24,0% 5,5% 50,8% 49,2% 0,2% 1,1%

http://www.val.se