Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Henja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Henja 1170 21,6% 33,9% 26,5% 17,9% 9,1% 51,1% 48,9% 0,7% 1,6%
Summa 1170 21,6% 33,9% 26,5% 17,9% 9,1% 51,1% 48,9% 0,7% 1,6%

http://www.val.se