Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Anderstorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp S 1266 20,7% 31,0% 24,6% 23,8% 9,2% 50,7% 49,3% 0,4% 1,6%
Summa 1266 20,7% 31,0% 24,6% 23,8% 9,2% 50,7% 49,3% 0,4% 1,6%

http://www.val.se