Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stengårdshult-Valdshult-Öreryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stengårdshult-Valdshult-Öreryd 353 17,0% 26,9% 29,7% 26,3% 9,3% 53,8% 46,2% 0,3% 1,1%
Summa 353 17,0% 26,9% 29,7% 26,3% 9,3% 53,8% 46,2% 0,3% 1,1%

http://www.val.se