Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smålandsstenar C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smålandsstenar C 1595 18,2% 34,6% 23,7% 23,4% 8,3% 50,4% 49,6% 0,8% 1,1%
Summa 1595 18,2% 34,6% 23,7% 23,4% 8,3% 50,4% 49,6% 0,8% 1,1%

http://www.val.se