Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smålandsstenar Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smålandsstenar Ö 1175 20,1% 32,1% 23,1% 24,7% 7,3% 52,1% 47,9% 0,9% 1,4%
Summa 1175 20,1% 32,1% 23,1% 24,7% 7,3% 52,1% 47,9% 0,9% 1,4%

http://www.val.se