Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Reftele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Reftele 1480 17,8% 29,9% 25,1% 27,2% 8,6% 49,9% 50,1% 0,4% 1,3%
Summa 1480 17,8% 29,9% 25,1% 27,2% 8,6% 49,9% 50,1% 0,4% 1,3%

http://www.val.se