Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Byarum-Bondstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum-Bondstorp 927 10,8% 34,8% 30,4% 23,9% 4,6% 52,8% 47,2% 0,4% 0,8%
Summa 927 10,8% 34,8% 30,4% 23,9% 4,6% 52,8% 47,2% 0,4% 0,8%

http://www.val.se