Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tofteryd 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tofteryd 2 1685 19,9% 27,5% 24,3% 28,3% 9,2% 48,5% 51,5% 0,4% 1,6%
Summa 1685 19,9% 27,5% 24,3% 28,3% 9,2% 48,5% 51,5% 0,4% 1,6%

http://www.val.se