Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åker-Hagshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åker-Hagshult 880 15,3% 30,0% 29,1% 25,6% 6,6% 51,9% 48,1% 1,6% 1,1%
Summa 880 15,3% 30,0% 29,1% 25,6% 6,6% 51,9% 48,1% 1,6% 1,1%

http://www.val.se