Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariebo-Samset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariebo-Samset 1775 14,9% 44,7% 22,4% 18,0% 7,3% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%
Summa 1775 14,9% 44,7% 22,4% 18,0% 7,3% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se