Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum V 1780 34,1% 23,7% 17,2% 25,1% 11,5% 46,9% 53,1% 0,4% 6,1%
Summa 1780 34,1% 23,7% 17,2% 25,1% 11,5% 46,9% 53,1% 0,4% 6,1%

http://www.val.se