Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Torget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Torget 1635 40,7% 16,1% 10,8% 32,4% 16,1% 42,6% 57,4% 0,4% 1,5%
Summa 1635 40,7% 16,1% 10,8% 32,4% 16,1% 42,6% 57,4% 0,4% 1,5%

http://www.val.se