Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munksjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munksjö 1543 50,2% 25,4% 10,4% 13,9% 13,2% 49,3% 50,7% 0,3% 1,6%
Summa 1543 50,2% 25,4% 10,4% 13,9% 13,2% 49,3% 50,7% 0,3% 1,6%

http://www.val.se