Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torpa Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torpa Ö 1255 38,6% 28,9% 15,4% 17,1% 8,8% 47,3% 52,7% 0,2% 1,8%
Summa 1255 38,6% 28,9% 15,4% 17,1% 8,8% 47,3% 52,7% 0,2% 1,8%

http://www.val.se