Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäckalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckalyckan 1486 23,1% 20,5% 23,5% 33,0% 10,2% 43,3% 56,7% 0,3% 1,9%
Summa 1486 23,1% 20,5% 23,5% 33,0% 10,2% 43,3% 56,7% 0,3% 1,9%

http://www.val.se