Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hisingstorp-Dalvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hisingstorp-Dalvik 1833 27,3% 33,6% 14,5% 24,6% 13,1% 46,1% 53,9% 0,4% 0,9%
Summa 1833 27,3% 33,6% 14,5% 24,6% 13,1% 46,1% 53,9% 0,4% 0,9%

http://www.val.se