Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skänkeberg-Dalvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skänkeberg-Dalvik 1596 19,9% 30,1% 24,0% 25,9% 8,5% 46,9% 53,1% 0,4% 1,3%
Summa 1596 19,9% 30,1% 24,0% 25,9% 8,5% 46,9% 53,1% 0,4% 1,3%

http://www.val.se