Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vätterslund m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vätterslund m fl 1607 15,8% 30,5% 21,3% 32,4% 7,8% 48,8% 51,2% 0,2% 1,2%
Summa 1607 15,8% 30,5% 21,3% 32,4% 7,8% 48,8% 51,2% 0,2% 1,2%

http://www.val.se