Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dunkehalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dunkehalla 1357 22,7% 30,4% 23,1% 23,9% 10,3% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%
Summa 1357 22,7% 30,4% 23,1% 23,9% 10,3% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%

http://www.val.se