Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Ö 1789 37,9% 27,0% 18,9% 16,2% 11,6% 50,7% 49,3% 0,2% 4,0%
Summa 1789 37,9% 27,0% 18,9% 16,2% 11,6% 50,7% 49,3% 0,2% 4,0%

http://www.val.se