Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Erik Dahlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Erik Dahlberg 1642 40,1% 28,3% 15,6% 16,0% 12,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,6%
Summa 1642 40,1% 28,3% 15,6% 16,0% 12,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,6%

http://www.val.se