Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bondberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bondberget 1445 13,1% 33,4% 21,0% 32,6% 7,1% 47,1% 52,9% 0,3% 1,4%
Summa 1445 13,1% 33,4% 21,0% 32,6% 7,1% 47,1% 52,9% 0,3% 1,4%

http://www.val.se