Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosenlund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund S 1238 25,9% 29,1% 19,5% 25,4% 9,2% 48,4% 51,6% 0,4% 0,7%
Summa 1238 25,9% 29,1% 19,5% 25,4% 9,2% 48,4% 51,6% 0,4% 0,7%

http://www.val.se