Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österängen V 1120 33,4% 33,4% 17,9% 15,4% 10,4% 57,0% 43,0% 0,4% 2,9%
Summa 1120 33,4% 33,4% 17,9% 15,4% 10,4% 57,0% 43,0% 0,4% 2,9%

http://www.val.se