Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Liljeholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeholmen 1359 28,6% 30,9% 21,0% 19,5% 10,4% 43,1% 56,9% 0,4% 2,1%
Summa 1359 28,6% 30,9% 21,0% 19,5% 10,4% 43,1% 56,9% 0,4% 2,1%

http://www.val.se