Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råslätt-Lockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt-Lockebo 1727 30,7% 29,2% 21,0% 19,1% 14,3% 49,3% 50,7% 0,3% 3,2%
Summa 1727 30,7% 29,2% 21,0% 19,1% 14,3% 49,3% 50,7% 0,3% 3,2%

http://www.val.se