Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungarum 1737 16,2% 29,1% 29,8% 24,9% 8,0% 50,1% 49,9% 0,2% 2,4%
Summa 1737 16,2% 29,1% 29,8% 24,9% 8,0% 50,1% 49,9% 0,2% 2,4%

http://www.val.se