Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt 1861 22,0% 29,8% 19,8% 28,4% 9,2% 46,5% 53,5% 0,4% 3,8%
Summa 1861 22,0% 29,8% 19,8% 28,4% 9,2% 46,5% 53,5% 0,4% 3,8%

http://www.val.se