Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öxnehaga C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öxnehaga C 1561 25,0% 33,9% 21,2% 19,9% 11,6% 47,0% 53,0% 0,4% 2,6%
Summa 1561 25,0% 33,9% 21,2% 19,9% 11,6% 47,0% 53,0% 0,4% 2,6%

http://www.val.se