Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrängen-Brunstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrängen-Brunstorp 1456 16,6% 30,3% 24,5% 28,6% 6,5% 48,6% 51,4% 0,3% 1,4%
Summa 1456 16,6% 30,3% 24,5% 28,6% 6,5% 48,6% 51,4% 0,3% 1,4%

http://www.val.se