Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huskvarna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna C 1599 16,8% 20,6% 16,8% 45,8% 5,9% 43,5% 56,5% 0,4% 1,9%
Summa 1599 16,8% 20,6% 16,8% 45,8% 5,9% 43,5% 56,5% 0,4% 1,9%

http://www.val.se