Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huskvarna Station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna Station 1238 21,2% 30,4% 19,7% 28,8% 6,9% 46,9% 53,1% 0,3% 1,2%
Summa 1238 21,2% 30,4% 19,7% 28,8% 6,9% 46,9% 53,1% 0,3% 1,2%

http://www.val.se