Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bråneryd-Tormenås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bråneryd-Tormenås 1406 23,3% 34,7% 24,0% 18,0% 10,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,2%
Summa 1406 23,3% 34,7% 24,0% 18,0% 10,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,2%

http://www.val.se