Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hakarpsvägen nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarpsvägen nedre 1085 23,4% 34,1% 22,7% 19,8% 10,2% 49,1% 50,9% 0,1% 1,4%
Summa 1085 23,4% 34,1% 22,7% 19,8% 10,2% 49,1% 50,9% 0,1% 1,4%

http://www.val.se