Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Egnahem-Fagerslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Egnahem-Fagerslätt 1639 15,0% 43,2% 21,8% 20,0% 8,7% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%
Summa 1639 15,0% 43,2% 21,8% 20,0% 8,7% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%

http://www.val.se