Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gränna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1486 15,9% 24,6% 25,4% 34,0% 8,5% 47,0% 53,0% 0,7% 1,3%
Summa 1486 15,9% 24,6% 25,4% 34,0% 8,5% 47,0% 53,0% 0,7% 1,3%

http://www.val.se