Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrahammar S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrahammar S 1614 20,6% 38,2% 20,9% 20,3% 9,6% 52,8% 47,2% 0,9% 1,1%
Summa 1614 20,6% 38,2% 20,9% 20,3% 9,6% 52,8% 47,2% 0,9% 1,1%

http://www.val.se