Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt S 1708 19,4% 35,5% 21,8% 23,3% 9,2% 50,5% 49,5% 0,4% 0,5%
Summa 1708 19,4% 35,5% 21,8% 23,3% 9,2% 50,5% 49,5% 0,4% 0,5%

http://www.val.se