Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visingsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visingsö 610 12,6% 20,2% 28,5% 38,7% 5,7% 50,8% 49,2% 0,7% 2,8%
Summa 610 12,6% 20,2% 28,5% 38,7% 5,7% 50,8% 49,2% 0,7% 2,8%

http://www.val.se